LLAEBIO

Een ontmoetingsplek

 

Het Living Lab Agro-Ecologie en Biologische Landbouw, ook wel LLAEBIO, is een netwerk voor iedereen die zich wil inzetten voor de verdere ontwikkeling van agro-ecologie en biologische landbouw in Vlaanderen.
Lees meer over onze missie.

LLAEBIO zet in op activiteiten om onderzoek, kennisdeling en innovatie rond agro-ecologie en biologische landbouw te ondersteunen. LLAEBIO brengt wetenschap en praktijk samen om jouw vragen of ideeën op het terrein aan te pakken.
Lees meer over wat we doen.

 

banner
wie

Ook voor u!

 

Iedereen die geïnteresseerd is kan deelnemen

 • Land- en tuinbouwers, biologische en gangbare
 • Onderzoekers
 • Toeleveranciers, afnemers en verwerkers
 • Belangenorganisaties
 • Consumenten
 • Praktijkcentra en voorlichters
 • Beleidsmakers
 • Leerkrachten en docenten
 • ...

ILVO faciliteert de werking van LLAEBIO. In functie van een vraag of probleem dat ons bereikt, brengen we actoren samen op basis van hun expertise en interesse.

LLAEBIO streeft naar maximale samenwerking met bestaande netwerken en hun leden. LLAEBIO werkt in het bijzonder nauw samen met het Proefplatform Agro-Ecologie in Hansbeke aan een transitie naar agro-ecologische landbouw in de praktijk.

 

Met een open blik op het voedselsysteem 

 

Openheid en actief betrekken van alle actoren in het agro-voedingssysteem staan centraal in LLAEBIO.

LLAEBIO hanteert een systeemaanpak. Het landbouwsysteem bestaat immers uit verschillende elementen, die onderling verbonden zijn en elkaar beïnvloeden. Ons doel is om te begrijpen hoe dit gebeurt. LLAEBIO brengt de relaties tussen de verschillende elementen in beeld en tracht zo complexe problemen te doorgronden.
Lees meer over onze systeemaanpak

LLAEBIO werkt met de bouwstenen voor een living lab gedefinieerd door het European Network of Living Labs (ENoLL):

 • Multi-methode benadering
 • Multi-stakeholder participatie
 • Real-life context
 • Actief eindgebruikers betrekken
 • Co-creatie en openheid

Lees meer over de bouwstenen van onze werking.

organigram landbouw