LLAEBIO

Onze Missie

Wij ondersteunen de verduurzaming van het agrovoedingssysteem en treden hierin op als facilitator van dit groeiproces.  Hiervoor begeleiden we alle geïnteresseerde actoren uit de biologische en/of gangbare landbouw in de opbouw en uitwisseling van innovatieve kennis over agro-ecologische praktijken.

 En dit alles, indien mogelijk, via een systeemaanpak.

Via het living lab willen we een ontmoetingsplek en aanspreekpunt creëren waar mensen elkaar vinden om kennis, ervaringen en toepassingen over agro-ecologie en biologische landbouw te delen. We organiseren co-creatieve activiteiten en brengen zo onderzoek en praktijk dichter bij elkaar.