LLAEBIO

Nieuws

 

In zeven inspirerende portretten tonen de organisaties Boerenforum, Voedsel-Anders, FIAN en Wervel dat Vlaanderen heel wat landbouwers hebben die Goed Boeren. In al hun diversiteit dragen ze bij aan een warme en gezonde samenleving, een lokaal verankerde economie én een klimaatadaptief landschap. De organisaties doen dan ook een oproep naar de beleidsmakers om bij de vertaling van het nieuwe GLB naar Vlaams niveau de juiste financiële prikkels te geven aan familiale en/of startende boeren en boerinnen die hun schouders willen zetten onder een landbouwpraktijk gebaseerd op agro-ecologische principes.

 

Agro-ecologie wint op Europees niveau aan belangstelling. De Europese Commissie is ervan overtuigd dat agro-ecologie een vooraanstaande rol heeft bij het behalen van de beleidsdoelstellingen die vooropgesteld worden in de European Green Deal. Om onderzoek en innovatie rond agro-ecologie te ondersteunen en verder te ontwikkelen in Europa, besliste de EC om tegen 2024 een partnership op te zetten die deze missie moet helpen uitdragen. Het Horizon 2020 ALL-READY project ondersteunt de Europese Commissie in de voorbereiding van dit partnership. LLAEBIO is één van de living labs die deel uitmaken van een pilootnetwerk van living labs binnen het project.