LLAEBIO

De planning van de living lab activiteiten is klaar!

dee

 

Op 26 januari 2023 kwamen 25 geïnteresseerden in het living lab agro-ecologie en biologische landbouw bij elkaar om de basis te leggen voor een jaarplanning. De deelnemers selecteerden de prioriteiten en een overkoepelend thema voor de kennisdelings- en onderzoeksactiviteiten rond agro-ecologie en biologische landbouw. 


Twee thema’s kwamen naar voren: ‘handvaten voor boeren’ en ‘samenwerking doorheen de keten in functie van een eerlijke prijs’. Omdat ‘samenwerking doorheen de keten’ een nipte voorsprong had en dit thema concreter in te vullen is, werd besloten om hier het jaarthema van te maken. 


Tijdens de selectie van de activiteiten was er vooral interesse in:
•    Bedrijfsbezoeken
•    Het schrijven van een beleidsnota
•    Lokale lerende netwerken 
•    Een brokerage event waar we ideeën voor agro-ecologische projecten delen
•    Een activiteit rond slimme communicatie over duurzaamheid


 

overzicht van de jaarplanning

 


We bundelden de ideeën en op basis daarvan maakten we bovenstaande planning, die we hieronder in detail uitleggen.

  1. We starten met het jaarthema op 2 mei (enkel namiddag). We delen dan een stand van zaken van het onderzoek naar samenwerking in een agro-ecologische keten en maken een systeemanalyse van dit onderwerp. Op basis hiervan identificeren we de knelpunten en kennishiaten. 
  2. Met de conclusies van de systeemoefening gaan we dan verder aan de slag. We selecteren goede praktijken en organiseren een bezoek aan Vlaamse voorbeelden in oktober 2023.
  3. Alle kennis die we opdoen tijdens dit traject willen we in december 2023 bundelen en publiceren in enkele video’s en een kort magazine naar een breed publiek.
  4. In januari 2024 sluiten we ons thema af met een beleidsnota, een 10 puntenplan, om af te leveren aan het beleid. 

 

Los van het jaarthema willen we jou graag aan tafel uitnodigen op 1 juni.  Dan organiseren we een brokerage event waar we een overzicht geven van projectoproepen rond agro-ecologie en biologische landbouw. We zullen elkaar die dag inspireren om samen een voorstel in te dienen op bepaalde oproepen. Een onderzoeksproject rond ‘samenwerking doorheen de keten’ ligt voor de hand, maar we willen jou graag de ruimte geven om die dag ook andere voorstellen te doen. Je kan nu al ideeën delen via llaebio@ilvo.vlaanderen.be en we helpen jou om een projectidee te lanceren op het event. 

 

Er zijn nog een aantal activiteiten die los van het thema in de pijplijn zitten en waar we met het living lab aan blijven verder werken. Geef een seintje via llaebio@ilvo.vlaanderen.be als je graag op de hoogte blijven van één van de onderstaande ideeën.

  • Een reportage die agro-ecologische pioniers in Vlaanderen in beeld brengt.
  • Kennis rond slimme communicatie over duurzaamheid introduceren bij verschillende organisaties.
  • Een online Webinar over VLIF en GLB-regelgeving voor kleinschalige gemengde bedrijven.
  • Nieuwsbrief projectoproepen agro-ecologie en biologische landbouw.

 

netwerkmoment