LLAEBIO

Werkgroep Expertise en netwerken in kaart brengen

 

WAAROM DEZE WERKGROEP?

  • Expertise en initiatieven rond agro-ecologie en biologische landbouw zichtbaar maken.
  • Belang van verbinding zoeken en kennis uitwisselen 
  • Zoeken naar inspirerende voorbeelden

HOE?

  • In kaart brengen van bestaande expertise en netwerken:
    • Online tool uitwerken die dynamisch en attractief is, ook voor landbouwer
  • Delen van activiteiten rond agro-ecologie en biolandbouw 
  • De werkgroep ondersteunt activiteiten die kennisuitwisseling rond agro-ecologie en bio ambiëren

WAT?

De werkgroep ondersteunt acties om bestaande netwerken en expertise rond agro-ecologie en biolandbouw in kaart te brengen en onderneemt acties om actoren binnen het speelveld van agro-ecologie en biologische landbouw met elkaar in contact te brengen.

WIE?

Trekker: Lieve De Cock (ILVO/NOBL) & Carmen Landuyt (CCBT)

Partners:
An Jamart (BioForum Vlaanderen vzw)
Bert Reubens (ILVO)
Carmen Landuyt (CCBT)
Esmeralda Borgo (Voedsel Anders)
Jo Bijttebier (ILVO)
Joran Barbry (Inagro)
Koen Dhoore (Landwijzer)
Koen Willekens (ILVO)
Korneel Verslyppe/Sven Defrijn (ECO²)
Lieve De Cock (NOBL)
Marion Liberloo( ILVO)
Renske Petré (pcfruit)
Stefanie De Groote (PCG)