LLAEBIO

Werkgroep praktijkcase

 

WAAROM DEZE WERKGROEP?

  • Meer onderzoek naar agro-ecologie en biologische landbouw
  • Leren van en met elkaar vanuit de praktijk
  • Systemisch onderzoek bevorderen en tacit knowledge naar boven brengen

HOE?

  • Lerende case: vanuit probleemstelling/vraag op het terrein stakeholders samenbrengen en onderzoeksvoorstel uitwerken
    • Faire prijs voor korte keten bio: case De groentelaar
    • Roterend begrazen
  • Projecten schrijven: communiceren van calls, mensen samenbrengen rond een specifieke call

WAT?

Deze werkgroep faciliteert het opzetten van onderzoek via lerende praktijkcases

WIE?

Trekker: ILVO, eenheid L&M

Partners:
Gerda Cnops (ILVO)
Lieven Delanote (Inagro)
An Jamart (BioForum)
Stefanie De Groote (PC Groenteteelt)
Jo Vicca (Odisee Hogeschool)
Carmen Landuyt (CCBT)
Marc De Loose (ILVO)
Joran Barbry (Inagro)
Korneel Verslyppe (ECO²)