LLAEBIO

Werkgroep communicatie

 

WAAROM DEZE WERKGROEP

 • Agro-ecologie kenbaar maken bij brede doelgroep
 • Dialoog bevorderen tussen bio- en gangbare landbouwers
 • Meer aandacht en middelen voor agro-ecologie: bereiken van educatie, onderzoek en overheden

HOE?

 • Organisatie terugkomdag 17 december 2019
  • Lancering website Living Lab agro-ecologie en biologische landbouw
  • Uitwisselen resultaten werkgroepen
  • Evaluatie 1 jaar living lab
 • TRY OUT presentatie agro-ecologie 4 december 2019. Agro-ecologie is een complex concept. Er is nood om vanuit het living lab op een eenduidige manier over agro-ecologie te kunnen communiceren. Tijdens deze try-out brengen we mensen bij elkaar en dagen we bestaande overtuigingen en visies uit. Samen werken we zo aan een heldere communicatievorm.

WAT?

Deze werkgroep ondersteunt communicatie acties (studiedagen, workshops, persmoment, communicatieproducten,..) van het living lab AE en bio.

WIE?

Trekker: ILVO, L&M eenheid

Partners:
Renske Petré (PCFruit)
Katleen Van Essche (LNE)
Maarten Crivits (ILVO)
An Ghesquiere (ILVO)
Esmeralda Borgo (Voedsel Anders)
Hilde Wustenberghs (ILVO)
An Jamart (BioForum)
Carmen Landuyt (CCBT)